logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kutno
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus DANE PODSTAWOWE
   plus DANE TELEADRESOWE
   minus GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
   minus KIEROWNICTWO URZĘDU
   minus STRUKTURA URZĘDU
   minus KONTAKT Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PUP
      minus Sekretariat
      minus Dział Usług Rynku Pracy
      minus Dział Instrumentów Rynku Pracy
      minus Dział Finansowo-Księgowy
      minus Dział Ewidencji i Świadczeń
      minus Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy
      minus Dział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Samodzielne stanowisko ds. kontroli
      minus Administrator Bezpieczeństwa Informacji
      minus Filia w Żychlinie
minus MAJĄTEK W DYSPOZYCJI PUP
plus Tryb działania władz publicznych
plus Organy opiniodawczo-doradcze
plus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Rekrutacja
plus Sprawozdania
 PRAWO
minus USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
A A A


 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

Dyrektor PUP:

poniedziałek, czwartek                 13.00 - 14.00

 

Rejestracja bezrobotnych:

poniedziałek – piątek                     9.00 - 13.00

 

Pozostałe stanowiska pracy:

poniedziałek – piątek                     9.00- 15.00

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek – piątek                     7.30 – 15.30

 

Sekretariat Urzędu               I piętro      pok. 213

nr tel.              24                    355-70-50

fax.                 24                    355-70-51

 

e-mail PUP Kutno

loku@praca.gov.pl

Strona www Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

www.pupkutno.com.pl

adresy stron z ofertami pracy

www.pupkutno.com.pl

www.epuls.praca.gov.pl

Strona Główna BIP

www.bip.gov.pl

BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie

www.bip.kutno.pl

 

BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

 

(Wejście przez BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie bądź przez stronę www Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie)

pup.kutno.sisco.info

  

Kontakt z komórkami organizacyjnymi PUP w Kutnie

 

Komórka organizacyjna

Nr pokoju/sali

Nr telefonu

Sekretariat

p. 213

24 355-70-50

fax. 24 355-70-51

Dyrektor

p. 214

Dział Usług Rynku Pracy

Kierownik Działu

p. 105

24 355-70-74

Informacja

s. 106

24 355-70-78

Poradnictwo zawodowe

p. 105

24 355-70-74

p. 103A

24 355-70-54

p. 104

24 355-70-73

Pośrednictwo pracy- przyjmowanie ofert, EURES, cudzoziemcy

p. 202

24 355-70-55

Pośrednictwo pracy – wydawanie skierowań, kontakt z klientem nowozarejstrowanym, opiniowanie wniosków w sprawie wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy

s. 106

24 355-70-75

Pośrednictwo pracy - weryfikacje

s. 103

24 355-70-71

24 355-70-72

Szkolenia

p. 212

24 355-70-62

Klub pracy

s. 210

24 355-70-89

Stanowiska komputerowe dla osób bezrobotnych

Sala informacji zawodowej ( poradnictwo indywidualne i grupowe, informacja indywidualna i grupowa)

s. 211

24 355-70-53

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Kierownik Działu

p. 217

24 355-70-64

Przygotowanie zawodowe dorosłych

p. 203

24 355-70-69

Staże

Przygotowywanie wniosków o płatność

p. 204

24 355-70-56

Zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania

p. 108

24 355-70-82

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

p. 206

24 355-70-58

Prace interwencyjne

p. 205

p.205

24 355-70-61

24 355-70-61

Roboty publiczne

Prace społecznie użyteczne

Refundacja wynagrodzeń i składek dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Dział Ewidencji i Świadczeń

Kierownik Działu

p. 217

24 355-70-64

Rejestracja

p. 101

24 355-70-69

p. 102

24 355-70-70

Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku

s. 106

24 355-70-76

Dodatki aktywizacyjne

s. 107

24 355-70-80

Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku

Wydawanie zaświadczeń

24 355-70-77

Orzecznictwo

24 355-70-81

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Sekretariat

p. 213

24 355-70-50

Statystyka i analiza

p. 218

24 355-70-60

Kadry

p. 110

24 355-70-79

Archiwum

p. 012

24 355-70-52

Informatycy

p. 208

24 355-70-65

p. 209

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Prowadzenie zamówień publicznych

p.204

24 355-70-56

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy

p. 220

24 355-70-67

Księgowość-FP, środki unijne, ZFŚS, PFRON

p. 219

24 355-70-66

Księgowość-refundacje aktywnych form, deklaracje ZUS za bezrobotnych

p. 207

24 355-70-59

Księgowość-Kasa

p. 221

24 355-70-66

Księgowość-Budżet, płace, środki unijne, PFRON, ZFŚS

p. 110

24 355-70-79

Referat ds. Organizacyjno-Prawnych i Kontroli

Sprawy organizacyjno-prawne

p. 216

24 355-70-63

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne

p.204

24 355-70-56

p. 216

24 355-70-63

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie

ul.  Barlickiego 15a

 

Kierownik Filii

p. 7

tel.  24 285-13-46

fax   24 285-34-11

 

e-mail:

lokuzy@praca.gov.pl

Informacja i Rejestracja

p. 2

Ewidencja i Świadczenia

p. 6

Pośrednictwo pracy

p. 1

Poradnictwo zawodowe

p. 3

Lider klubu pracy

p. 4

Obsługa ZUS i US

p. 6

 

 

 

Nazwa dokumentu: Kontakt z komórkami organizacyjnymi PUP
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Wiśniewska
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Wiśniewska
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: 2009-10-20 13:34:00
Data udostępnienia informacji: 2009-10-20 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-20 14:03:22

Wersja do wydruku...

corner   corner