logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kutno
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus DANE PODSTAWOWE
minus MAJĄTEK W DYSPOZYCJI PUP
plus Tryb działania władz publicznych
plus Organy opiniodawczo-doradcze
plus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Rekrutacja
plus Sprawozdania
 PRAWO
minus USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
A A A


 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI - STAN NA 01.01.2009 r.
 
 

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
 
brutto
podstawowy (100 %) - łączne okresy zatrudnienia
od 5 do 20 lat
551,80 zł
obniżony (80 %) - łączne okresy zatrudnienia do 5 lat
441,50 zł
podwyższony (120 %) - łączne okresy zatrudnienia powyżej 20 lat
662,20 zł
2. Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:
 
 
odbywania szkolenia (40 % zasiłku dla bezrobotnych)
220,80 zł
kontynuowania nauki (50 % zasiłku dla bezrobotnych)
275,90 zł
odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (140 % zasiłku dla bezrobotnych)
772,60 zł
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
(20 % kwoty zasiłku podstawowego)
110,40 zł
4. Dodatek aktywizacyjny
 
 
dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50% zasiłku dla bezrobotnych)
275,90 zł
z własnej inicjatywy (do 50% zasiłku dla bezrobotnych)
275,90 zł
 
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50% zasiłku dla bezrobotnych)
 
 
 
275,90 zł
 
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2007 r. o 1,0% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 r. w stosunku do 2005 roku.
Od zasiłku dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości – 25,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe ok. 0,9% tj. w łącznej wysokości - 26,4 %)
 
 
minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 01.01.2009 r.)
 
1.276,00 zł

 
 

 


 

 

 

Ilość odwiedzin: 1531
Nazwa dokumentu: Stawki i wysokości zasiłków
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Wiśniewska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Zgierska
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: 2008-12-15 13:19:35
Data udostępnienia informacji: 2008-12-15 13:19:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 14:43:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner