logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kutno
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Majątek, którym instytucja dysponuje
plus Tryb działania władz publicznych
plus Organy opiniodawczo-doradcze
plus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Rekrutacja
plus Sprawozdania
 PRAWO
minus USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
A A A


 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI - STAN NA 01.01.2009 r.
 
 

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
 
brutto
podstawowy (100 %) - łączne okresy zatrudnienia
od 5 do 20 lat
551,80 zł
obniżony (80 %) - łączne okresy zatrudnienia do 5 lat
441,50 zł
podwyższony (120 %) - łączne okresy zatrudnienia powyżej 20 lat
662,20 zł
2. Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:
 
 
odbywania szkolenia (40 % zasiłku dla bezrobotnych)
220,80 zł
kontynuowania nauki (50 % zasiłku dla bezrobotnych)
275,90 zł
odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (140 % zasiłku dla bezrobotnych)
772,60 zł
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
(20 % kwoty zasiłku podstawowego)
110,40 zł
4. Dodatek aktywizacyjny
 
 
dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50% zasiłku dla bezrobotnych)
275,90 zł
z własnej inicjatywy (do 50% zasiłku dla bezrobotnych)
275,90 zł
 
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50% zasiłku dla bezrobotnych)
 
 
 
275,90 zł
 
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2007 r. o 1,0% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 r. w stosunku do 2005 roku.
Od zasiłku dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości – 25,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe ok. 0,9% tj. w łącznej wysokości - 26,4 %)
 
 
minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 01.01.2009 r.)
 
1.276,00 zł

 
 

 


 

 

 

Ilość odwiedzin: 1503
Nazwa dokumentu: Stawki i wysokości zasiłków
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Wiśniewska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Zgierska
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: 2008-12-15 13:19:35
Data udostępnienia informacji: 2008-12-15 13:19:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 14:43:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner