logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kutno
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus DANE PODSTAWOWE
minus MAJĄTEK W DYSPOZYCJI PUP
plus Tryb działania władz publicznych
plus Organy opiniodawczo-doradcze
plus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Rekrutacja
plus Sprawozdania
 PRAWO
minus USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
A A A


FORMY WSPARCIA > staże

 

STAŻ

Forma skierowana do osób, które:

-nie ukończyły 25 roku życia, ewentualnie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły uczelnie wyższą wtedy limit wieku przedłużony do 27 roku życia,

-są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w tut. PUP.

Polega na nabyciu praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, w okresie tym stażysta otrzymuje stypendium wypłacane przez PUP w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych.

W celu organizacji stażu pracodawca składa do Urzędu Pracy stosowny wniosek, który można pobrać w siedzibie PUP lub na stronie internetowej. Po złożeniu pełnej dokumentacji (wniosku oraz załączników) Dyrektor PUP w okresie do 30 dni rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję  o jego ewentualnej realizacji.

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu zorganizowania stażu, nie zawiera ze stażystą stosunku pracy, osoba bezrobotna zostaje skierowana na staż na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą i Prezydentem Miasta. 

Załączniki do pobrania: 2008-06-03 09:45:00 - Wykaz pracodawców korzystających z form wsparcia (414.00 kB)
2008-06-05 14:15:59 - Wniosek o organizację stażu EFS (79.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10632
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Podmiot udostępniający: PUP Świętochłowice
Osoba, która wytworzyła informację: K. Dziony
Osoba, która odpowiada za treść: K. Dziony
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-08 10:46:31
Data udostępnienia informacji: 2006-02-08 10:46:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 14:19:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner