logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kutno
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Majątek, którym instytucja dysponuje
plus Tryb działania władz publicznych
plus Organy opiniodawczo-doradcze
plus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Rekrutacja
plus Sprawozdania
 PRAWO
minus USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
A A A


FORMY WSPARCIA > staże

 

STAŻ

Forma skierowana do osób, które:

-nie ukończyły 25 roku życia, ewentualnie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły uczelnie wyższą wtedy limit wieku przedłużony do 27 roku życia,

-są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w tut. PUP.

Polega na nabyciu praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, w okresie tym stażysta otrzymuje stypendium wypłacane przez PUP w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych.

W celu organizacji stażu pracodawca składa do Urzędu Pracy stosowny wniosek, który można pobrać w siedzibie PUP lub na stronie internetowej. Po złożeniu pełnej dokumentacji (wniosku oraz załączników) Dyrektor PUP w okresie do 30 dni rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję  o jego ewentualnej realizacji.

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu zorganizowania stażu, nie zawiera ze stażystą stosunku pracy, osoba bezrobotna zostaje skierowana na staż na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą i Prezydentem Miasta. 

Załączniki do pobrania: 2008-06-03 09:45:00 - Wykaz pracodawców korzystających z form wsparcia (414.00 kB)
2008-06-05 14:15:59 - Wniosek o organizację stażu EFS (79.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10517
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Podmiot udostępniający: PUP Świętochłowice
Osoba, która wytworzyła informację: K. Dziony
Osoba, która odpowiada za treść: K. Dziony
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-08 10:46:31
Data udostępnienia informacji: 2006-02-08 10:46:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 14:19:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner